[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
ค้นหา   
เมนูหลัก
สาขางานต่าง ๆ
ระบบงานทวิภาคี
ฝ่่ายบริหาร
คู่มือปฏิบัติงานผู้บริหาร
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- ฝ่ายงานแผนและความร่วมมือ
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
link ระบบ

ฝ่ายแผนและความร่วมมือ
บริการบุคลากรทางการศึกษา
> แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ
> คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพปัว เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
> คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชาการ เดือนพฤษภาคม
> แบบฟอร์มเครื่องมือประกันคุณภาพ
> โลโก้ วิทยาลัยการอาชีพปัว
> แบบฟอร์มโครงการ
> แผนงาน-โครงการ
> ยุทธศาสตร์และแผนงาน
> แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
> อื่น ๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)  


ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
[ 20/มี.ค./2560 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียู และขนาด 12,000 บีทียู ( 97 / ) โดย administrator
[ 20/มี.ค./2560 ] ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( 107 / ) โดย administrator
[ 13/มี.ค./2560 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 40,000 บีทียูและขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 รายการ ( 106 / ) โดย administrator
[ 20/ธ.ค./2559 ] ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( 138 / ) โดย administrator
[ 20/ธ.ค./2559 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาจ้างทาสีรั้วภายนอกวิทยาลัยการอาชีพปัว จำนวน ๑ รายการ ( 123 / ) โดย administrator
[ 9/ธ.ค./2559 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสีรั้วภายนอกวิทยาลัยการอาชีพปัว ด้วยเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 215 / ) โดย administrator
[ 29/พ.ย./2559 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีชั้นสูงพร้อมซอฟต์แวร์บันทึกการสอนออโต้เร็คคอร์ดดิ้งแสดงผลแบบ HTML LINK ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ รายการ ( 123 / ) โดย administrator
[ 29/พ.ย./2559 ] ประกาศ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( 116 / ) โดย administrator
[ 16/พ.ย./2559 ] ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีชั้นสูงพร้อมซอฟต์แวร์บันทึกการสอนออโต้เร็คคอร์ดดิ้งแสดงผลแบบ HTML LINK ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ ( 138 / ) โดย administrator
[ 9/พ.ย./2559 ] ประกาศ เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 155 / ) โดย administrator
ข่าวสารทั่วไป
11 โดย : administrator
11/ก.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการการศึกษาผ่านกระบวนการจากครูต้นแบบสู่การพัฒนาห้องเรียนภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงน่าน ( 10 / )
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการการศึกษาผ่านกระบวนการจากครูต้นแบบสู่การพัฒนาห้องเรียนภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงน่าน อ่านต่อ....
2 โดย : administrator
2/ก.ย./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่ทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 20 / )
    การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาชีพในพื้นที่ทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ....
คำสั่ง/ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพปัว
[ 2/ก.พ./2560 ] คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ( 104 / ) โดย administrator
วารสาร วิทยาลัยการอาชีพปัว
15 โดย : administrator
15/ก.พ./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วารสาร ปีที่ ๑๐ ข่าวที่ ๔๕๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ( 136 / )
    วารสาร ปีที่ ๑๐ ข่าวที่ ๔๕๒ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ อ่านต่อ....
15 โดย : administrator
15/ก.พ./2560     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วารสาร ปีที่ ๑๐ ข่าวที่ ๔๕๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ( 121 / )
    วารสาร ปีที่ ๑๐ ข่าวที่ ๔๕๑ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ อ่านต่อ....
สาระ / ความรู้
23 โดย : administrator
23/พ.ค./2559     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
‘ฮีตสโตรก’ โรคที่มาจากคลื่นความร้อน
‘ฮีตสโตรก’ โรคที่มาจากคลื่นความร้อน
6 โดย : administrator
6/ม.ค./2558     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันเด็ก
วันเด็ก
(25/ก.พ./2557)Font TH Sarabun PSK ( 682 / ) administrator
เผยแพร่ download
[ 10/มิ.ย./2558 ] แบบนำเสนอคุณลักษณะของผลงาน ปี 2558 (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย administrator
[ 1/พ.ค./2557 ] เอกสาร ผอ.วิทยา ใจวิถี อบรม วันที่ 30 เมษายน 2557 ถึง 1 พฤษภาคม 2557 (อ่าน : 1 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย administrator
R-Radionetwork PUA 90 MHz
วิทยาลัยการอาชีพปัว FM 90.00 Mhz วิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
...
... 
การรับฟังวิทยุท่านต้องติดตั้ง Plugin windows media player ก่อนจึงจะสามารถรับฟังได้
 
เผยแพร่งานวิจัย
14 โดย : administrator
14/ก.ย./2560     
5 stars ( 5 / 2 )
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปัว ( 12 / )
    การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาแบบทวิศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปัว อ่านต่อ....
19 โดย : administrator
19/มี.ค./2558     
3.5 stars ( 3.5 / 3 )
ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัว ( 606 / )
    ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปัว อ่านต่อ....
เอกสารดาวโหลด
[ 25/ธ.ค./2558 ] แบบฟอร์มการขอใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยการอาชีพปัว สำหรับนักศึกษา ( 324 / ) โดย administrator
[ 24/มี.ค./2558 ] แบบฟอร์มการขอใช้งานบริการอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยการอาชีพปัว สำหรับบุคคลภายนอก ( 445 / ) โดย administrator
[ 19/มี.ค./2558 ] ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพปัว ( 526 / ) โดย administrator

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00096 : ขาย ยารักษาสิว Acnotin แอคโนติน 10-20 mg. ราคา 250-280 ฿ Acnotin10th  (53/7)
Acnotin10th
1 ก.ย. 2560 : 14:39
00092 : เอสโตรเจน  (34/1)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:22
00095 : การสกรีนเสื้อตัวเดียวด้วยระบบดิจิตอล DTG  (13/0)
นายนคร
29 ส.ค. 2560 : 13:31
00094 : CT Scan ซีทีสแกน  (18/0)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:31
00093 : โรควิตกกังวล  (20/0)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:29
00091 : ทอนซิลอักเสบ  (19/0)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:20
00090 : โรคมือเท้าชา  (19/0)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:16
00089 : มะเร็งปอด  (19/0)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:13
00088 : โรคร้ายเสี่ยงตายสูงสูดของคนไทย  (19/0)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:11
00087 : อุจจาระปนเลือด  (19/0)
ดร. ภัทร
16 ส.ค. 2560 : 18:08


ทำเนียบบุคลากร
นายทวี บัวทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว
เบอร์โทร : 085-6226321
อีเมล์ : -
รับสมัครนักศึกษา


eDLTV
คลังเก็บรูปภาพ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

R-Radio
> R-Radionetwork PUA 90.0MHz
หน่วยงาน อศจ.น่าน
- วิทยาลัยเทคนิคน่าน
- วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
- วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 7/ก.พ./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
111 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
160 คน
สถิติเดือนนี้
3808 คน
สถิติปีนี้
53283 คน
สถิติทั้งหมด
165287 คน
IP ของท่านคือ 54.198.58.62
(Show/hide IP)