[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
puaicec.ac.th
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหาร
ระบบงานทวิภาคี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


  
ฝ่ายทรัพยากร  
 

งานบริหารงานทั่วไป
เอกสารดาวโหลด
งานบุคลากร
เอกสารดาวโหลด
- ใบลาป่วย ลากิจ
- แบบฟอร์มรายงานการอบรมไปราชการ
- บันทึกข้อความขออนุญาติเดินทางไปราชการ
- บันทึกขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
- ขอหนังสือรับรองการทำงาน
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- รายงานผลการปฏิบัติงานตนเอง SSR
งานการเงิน
งานการบัญชี
เอกสารดาวโหลด
-
งานพัสดุ
เอกสารดาวโหลด
- แบบฟอร์มใบเบิก แบบ พ.3101
- แบบฟอร์มใบประมาณการขอซื้อ/ขอจ้าง
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ พ.1
งานอาคารสถานที่
เอกสารดาวโหลด
-
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
เอกสารดาวโหลด
-